Trafik işareti tanıma sistemi

Birçok levha arasında daha fazla genel görüş: Trafik işareti tanıma sistemi*, ön camdaki bir kamera yardımıyla levhaları algılar ve o sırada uyulması gereken kuralları sürücü göstergesinde gösterir. Hız aşımı gibi kurallar ihlal edildiğinde görsel ve sesli uyarılar gerçekleşir. Böylece sistem güvenliği artırmaya yardımcı olur ve sürücünün yükünü azaltır.

Şeridin yanlışlıkla terk edilmesi halinde uyarır

Sürücünün birçok levha arasında ne yapılması gerektiğini bilebilmesi için: Trafik işareti tanıma* ön camdaki bir kameranın yardımıyla kamyonun önündeki yolda bulunan levhaları algılar ve o sırada geçerli yönergeleri dijital 12 inç sürücü göstergesinde güvenilir bir şekilde gösterir. Örneğin izin verilen azami hızın aşılması halinde sistem optik ve akustik bir uyarıyla sürücüye o sıradaki kuralı hatırlatır. Uyarı sinyalinin toleransı, araç menüsünde saatte 0 ila 3 km aralığında istenildiği gibi ayarlanabilir.

Hatta navigasyon sistemi bulunan seyahat otobüslerinde sistem giriş yasakları, yükseklik ve ağırlık sınırlamaları gibi kuralları veya örneğin trafik sıkışıklıklarının neden olduğu özel tehlikeleri bile gösterebilmektedir. Böylelikle yalnızca sürücünün yükünü hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda kazaları önlemeye de yardımcı olabilir.

Ekranda uyarı

İzin verilen azami hız ve diğer sınırlamalar, sollama yasakları ve diğer sınırlamalar* gösterge panelindeki ekranda sürücüye gösterilir. Hız sınırının aşılması, sollama yasaklarına veya diğer kurallara* uyulmaması durumunda ilgili göstergeler yanıp söner.

Akustik sinyal

Hız sınırının aşılması, sollama yasaklarına ve sınırlamalara* uyulmaması durumunda sürücü mahallindeki hoparlörden bir kez duyulan akustik bir sinyal de buna eşlik eder.

* Sistemin sınırları çerçevesinde.Emniyet sistemleri ve yardımcı sistemler