Şeride dönüş asistanı

Şeritte kalmak için aktif destek: Şeride dönüş asistanı* bir kamera yardımıyla şerit işaretlerini izler, yanlışlıkla şeritten çıkıldığında dokunsal, sesli ve görsel olarak sürücüyü uyarır. Sistem, olası tehlikeli durumlar önlemek için gerektiğinde seyahat otobüsünü tekrar şeride yönlendirir.

Şeridin yanlışlıkla terk edilmesi halinde uyarır

Şeritte kalma konusunda sürücülere dinamik destek sağlar: Opsiyonel şeride dönüş asistanı* yalnızca şerit işaretleri ile şeritte kalınıp kalınmadığını izlemekle kalmaz, aynı zamanda tehlikeli bir durum oluşmadan önce seyahat otobüsünü aktif ve dikkatli bir şekilde tekrar doğru şeride yönlendirir. Böylelikle bu akıllı sistem* sürücünün yükünü azaltır ve yanlışlıkla şeritten çıkmadan kaynaklanan kaza risklerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Üç sistemden oluşan kombinasyon

Şeride dönüş asistanı*, aktif olarak aracı tekrar şeride döndürerek sürücünün şeridi korumasına yardımcı olur. Bu çerçevede sistem, şerit terk uyarısı fonksiyonunu elektronik olarak kumanda edilen MAN Comfort Steering direksiyon sistemiyle bir araya getirir.

Saatte 60 km ve üzerindeki hızlarda ön camın arkasında bulunan bir kamera yardımıyla sürekli sol ve sağ şerit işaretini izleyerek şeritte kalınıp kalınmadığını kontrol eder. Böylelikle şeride dönüş asistanı* otobanların monoton bölümlerinde aktif emniyeti artırır ve kazaları önlemeye yardımcı olur.

Aktif olarak aracı tekrar şeride döndürme

Sinyal verilmemesine rağmen aracın belirtilen şeridi terk etmesi tehlikesi olduğunda sistem* sürücüyü sesli ve dokunsal olarak uyarır. Ayrıca dijital 12 inç göstergede yanan işaretlerle kendisine görsel bilgiler de verilir. Sürücünün uygun şekilde tepki vermemesi halinde MAN Comfort Steering direksiyon sistemi* dikkatli bir şekilde müdahale ederek seyahat otobüsünü kendiliğinden tekrar şeridine döndürür.

Bu çerçevede sistem* ek olarak radar tabanlı verileri de işleyerek olası engelleri güvenilir bir şekilde göz önünde bulundurur. Düzeltilen direksiyon torku her zaman sürücü tarafından geçersiz kılınabilir.

* Sistemin sınırları çerçevesinde.Emniyet sistemleri ve yardımcı sistemler