Yaya algılamalı, aktif uyarı veren kavşak dönüş asistanı

Trafiğe katılan herkes için arttırılmış emniyet: Kavşak dönüş asistanı, yaya algılama özelliği ile araç çevresini sürekli olarak analiz eder ve sürücüyü çarpışma tehdidine karşı uyarır. Buna ilave olarak asistan sistemi trafik işaretlerini tanır ve eğer örneğin belli bir hız sınırı aşılmışsa sürücüyü bilgilendirir.

Yaya algılamalı, aktif uyarı veren kavşak dönüş asistanı

Dört göz prensibimizin olanaklarından istifade edin: Yaya algılamalı, aktif uyarı veren kavşak dönüş asistanımız dikkatli bir co-pilot gibi çalışmak suretiyle potansiyel tehlikeyi tanımlar ve sürücüyü bilgilendirir. Araç ön camı tarafında ve sürücünün sağ tarafında iki adet kamera aracın önündeki trafiğin detaylarını ve ölü noktaları da içeren bölgedeki görülemeyen tüm trafik levhalarını çıkarır.

Kamera sistemi çarpışma tehlikesini hesaplar

Kameralar doğrudan aracın çevresini sürekli olarak tararlar ve aracın ölü noktasında kalan ya da aracın çok yakınında hareket eden diğer araçları, yayaları, bisiklet sürücüleri, motosiklet sürücülerini tanırlar. Asistan, çarpışma tehlikesi olup olmadığını, gerçek zamanlı parametreleri hesaplar ve sürücüyü uyarır.

Uyarı, optik ve akustik olmak sureti ile Sürücü mahallindeki gösterge üzerinden gerçekleştirilir. A direğinin sağ tarafında yer alan ilave bir LED Göstergesi, diğer bir trafik katılımcısının aracının ölü noktasında bulunup bulunmadığına dair sürücüye sinyal verir.

Akışkan trafik durumunda veya şehir trafiğinde kavşak dönüşlerinde çarpışma ve ezme tipinde kazaların riski zayıflar veya azaltılır.

Trafik İşareti Tanıma Sistemi sürücünün sırtındaki yükü azaltır

Kamera sistemi, sürücü göstergesinde gösterilen bir şekilde trafik işaretlerini sınıflandırır ve sürücüyü tanır. Hız sınırlamaları durumunda, sistem sürücüyü izin verilir hız değeri aşıldığında görsel, tercih dahilinde akustik olarak uyarır. Otomatik Trafik İşareti Tanıma sistemi sürücünün yükünü hafifleri ve tüm trafik katılımcıları için emniyet oranını arttırır.


Emniyet sistemleri ve yardımcı sistemler